Kết quả bóng đá Đức – Bundesliga mùa giải 2022/23

Vòng đấu

Chủ nhật - 07/08/2022

FT - 07/08 1
FT - 07/08 1

Thứ 7 - 06/08/2022

FT - 06/08 1
FT - 06/08 1
FT - 06/08 1
FT - 06/08 1
FT - 06/08 1
H1: 1-1
FT - 06/08 1
FT - 06/08 1

Chủ nhật - 14/08/2022

FT - 14/08 2
FT - 14/08 2

Thứ 7 - 13/08/2022

FT - 13/08 2
FT - 13/08 2
FT - 13/08 2
FT - 13/08 2
FT - 13/08 2
FT - 13/08 2
FT - 13/08 2

Chủ nhật - 21/08/2022

FT - 21/08 3
H1: 0-4
FT - 21/08 3

Thứ 7 - 20/08/2022

FT - 20/08 3
FT - 20/08 3
FT - 20/08 3
H1: 1-0
FT - 20/08 3
FT - 20/08 3
H1: 1-1
FT - 20/08 3
FT - 20/08 3

Chủ nhật - 28/08/2022

FT - 28/08 4
FT - 28/08 4

Thứ 7 - 27/08/2022

FT - 27/08 4
H1: 0-1
FT - 27/08 4
FT - 27/08 4
FT - 27/08 4
FT - 27/08 4
FT - 27/08 4
H1: 0-1
FT - 27/08 4
H1: 0-0

Chủ nhật - 04/09/2022

FT - 04/09 5
H1: 0-0
FT - 04/09 5
H1: 0-0

Thứ 7 - 03/09/2022

FT - 03/09 5
FT - 03/09 5
FT - 03/09 5
FT - 03/09 5
FT - 03/09 5
H1: 0-0
FT - 03/09 5
FT - 03/09 5

Chủ nhật - 11/09/2022

FT - 11/09 6
FT - 11/09 6

Thứ 7 - 10/09/2022

FT - 10/09 6
FT - 10/09 6
FT - 10/09 6
FT - 10/09 6
FT - 10/09 6
FT - 10/09 6
FT - 10/09 6
H1: 0-0

Thứ 2 - 19/09/2022

FT - 19/09 7

Chủ nhật - 18/09/2022

FT - 18/09 7
FT - 18/09 7

Thứ 7 - 17/09/2022

FT - 17/09 7
FT - 17/09 7
FT - 17/09 7
FT - 17/09 7
FT - 17/09 7
H1: 0-0
FT - 17/09 7
H1: 0-1

Chủ nhật - 02/10/2022

FT - 02/10 8
FT - 02/10 8

Thứ 7 - 01/10/2022

FT - 01/10 8
H1: 4-0
FT - 01/10 8
FT - 01/10 8
FT - 01/10 8
H1: 2-0
FT - 01/10 8
FT - 01/10 8
FT - 01/10 8

Thứ 2 - 10/10/2022

FT - 10/10 9

Chủ nhật - 09/10/2022

FT - 09/10 9
H1: 1-1
FT - 09/10 9

Thứ 7 - 08/10/2022

FT - 08/10 9
FT - 08/10 9
FT - 08/10 9
FT - 08/10 9
FT - 08/10 9
FT - 08/10 9

Thứ 2 - 17/10/2022

FT - 17/10 10
H1: 2-0

Chủ nhật - 16/10/2022

FT - 16/10 10
FT - 16/10 10

Thứ 7 - 15/10/2022

FT - 15/10 10
FT - 15/10 10
FT - 15/10 10
H1: 0-1
FT - 15/10 10
FT - 15/10 10
FT - 15/10 10

Chủ nhật - 23/10/2022

FT - 23/10 11
FT - 23/10 11

Thứ 7 - 22/10/2022

FT - 22/10 11
FT - 22/10 11
FT - 22/10 11
FT - 22/10 11
FT - 22/10 11
FT - 22/10 11
FT - 22/10 11

Thứ 2 - 31/10/2022

FT - 31/10 12

Chủ nhật - 30/10/2022

FT - 30/10 12
FT - 30/10 12

Thứ 7 - 29/10/2022

FT - 29/10 12
FT - 29/10 12
FT - 29/10 12
FT - 29/10 12
FT - 29/10 12
H1: 3-1
FT - 29/10 12
H1: 0-0

Chủ nhật - 06/11/2022

FT - 06/11 13
FT - 06/11 13
FT - 06/11 13

Thứ 7 - 05/11/2022

FT - 05/11 13
H1: 0-1
FT - 05/11 13
FT - 05/11 13
H1: 2-3
FT - 05/11 13
H1: 3-0
FT - 05/11 13
FT - 05/11 13

Thứ 5 - 10/11/2022

FT - 10/11 14
FT - 10/11 14
FT - 10/11 14
FT - 10/11 14
FT - 10/11 14

Thứ 4 - 09/11/2022

FT - 09/11 14
H1: 2-0
FT - 09/11 14
H1: 4-1
FT - 09/11 14
FT - 09/11 14

Chủ nhật - 13/11/2022

FT - 13/11 15
FT - 13/11 15
FT - 13/11 15

Thứ 7 - 12/11/2022

FT - 12/11 15
FT - 12/11 15
FT - 12/11 15
FT - 12/11 15
FT - 12/11 15
H1: 0-0
FT - 12/11 15

Chủ nhật - 22/01/2023

FT - 22/01 16
FT - 22/01 16
FT - 22/01 16

Thứ 7 - 21/01/2023

FT - 21/01 16
FT - 21/01 16
H1: 1-1
FT - 21/01 16
FT - 21/01 16
FT - 21/01 16
H1: 2-0
FT - 21/01 16

Thứ 5 - 26/01/2023

FT - 26/01 17
FT - 26/01 17
FT - 26/01 17
FT - 26/01 17
FT - 26/01 17
H1: 1-1

Thứ 4 - 25/01/2023

FT - 25/01 17
FT - 25/01 17
FT - 25/01 17
FT - 25/01 17

Chủ nhật - 29/01/2023

FT - 29/01 18
FT - 29/01 18
FT - 29/01 18

Thứ 7 - 28/01/2023

FT - 28/01 18
FT - 28/01 18
H1: 3-0
FT - 28/01 18
FT - 28/01 18
FT - 28/01 18
FT - 28/01 18

Chủ nhật - 05/02/2023

FT - 05/02 19
FT - 05/02 19
FT - 05/02 19

Thứ 7 - 04/02/2023

FT - 04/02 19
FT - 04/02 19
FT - 04/02 19
FT - 04/02 19
FT - 04/02 19
FT - 04/02 19

Chủ nhật - 12/02/2023

FT - 12/02 20
FT - 12/02 20
H1: 1-1
FT - 12/02 20

Thứ 7 - 11/02/2023

FT - 11/02 20
FT - 11/02 20
H1: 0-0
FT - 11/02 20
H1: 2-1
FT - 11/02 20
FT - 11/02 20
H1: 1-0
FT - 11/02 20

Thứ 2 - 20/02/2023

FT - 20/02 21

Chủ nhật - 19/02/2023

FT - 19/02 21
H1: 2-0
FT - 19/02 21
FT - 19/02 21

Thứ 7 - 18/02/2023

FT - 18/02 21
FT - 18/02 21
FT - 18/02 21
FT - 18/02 21
FT - 18/02 21

Chủ nhật - 26/02/2023

FT - 26/02 22
FT - 26/02 22
FT - 26/02 22

Thứ 7 - 25/02/2023

FT - 25/02 22
H1: 2-0
FT - 25/02 22
FT - 25/02 22
FT - 25/02 22
H1: 0-0
FT - 25/02 22
FT - 25/02 22
H1: 1-0

Chủ nhật - 05/03/2023

FT - 05/03 23
FT - 05/03 23
FT - 05/03 23

Thứ 7 - 04/03/2023

FT - 04/03 23
FT - 04/03 23
FT - 04/03 23
FT - 04/03 23
FT - 04/03 23
H1: 1-1
FT - 04/03 23

Thứ 2 - 13/03/2023

FT - 13/03 24

Chủ nhật - 12/03/2023

FT - 12/03 24
FT - 12/03 24
FT - 12/03 24

Thứ 7 - 11/03/2023

FT - 11/03 24
FT - 11/03 24
H1: 1-0
FT - 11/03 24
FT - 11/03 24
H1: 4-1
FT - 11/03 24

Thứ 2 - 20/03/2023

FT - 20/03 25
H1: 0-0

Chủ nhật - 19/03/2023

FT - 19/03 25
FT - 19/03 25
FT - 19/03 25

Thứ 7 - 18/03/2023

FT - 18/03 25
FT - 18/03 25
FT - 18/03 25
FT - 18/03 25
FT - 18/03 25
H1: 0-0

Chủ nhật - 02/04/2023

FT - 02/04 26
FT - 02/04 26

Thứ 7 - 01/04/2023

FT - 01/04 26
H1: 3-0
FT - 01/04 26
FT - 01/04 26
FT - 01/04 26
FT - 01/04 26
FT - 01/04 26
H1: 0-0
FT - 01/04 26

Thứ 2 - 10/04/2023

FT - 10/04 27

Chủ nhật - 09/04/2023

FT - 09/04 27
FT - 09/04 27

Thứ 7 - 08/04/2023

FT - 08/04 27
FT - 08/04 27
H1: 0-0
FT - 08/04 27
H1: 0-0
FT - 08/04 27
FT - 08/04 27
FT - 08/04 27

Thứ 2 - 17/04/2023

FT - 17/04 28

Chủ nhật - 16/04/2023

FT - 16/04 28
FT - 16/04 28
H1: 0-0

Thứ 7 - 15/04/2023

FT - 15/04 28
FT - 15/04 28
FT - 15/04 28
FT - 15/04 28
FT - 15/04 28
FT - 15/04 28

Thứ 2 - 24/04/2023

FT - 24/04 29

Chủ nhật - 23/04/2023

FT - 23/04 29
FT - 23/04 29

Thứ 7 - 22/04/2023

FT - 22/04 29
FT - 22/04 29
H1: 0-1
FT - 22/04 29
FT - 22/04 29
H1: 0-2
FT - 22/04 29
FT - 22/04 29

Chủ nhật - 30/04/2023

FT - 30/04 30
H1: 3-0
FT - 30/04 30
H1: 0-0

Thứ 7 - 29/04/2023

FT - 29/04 30
FT - 29/04 30
FT - 29/04 30
FT - 29/04 30
FT - 29/04 30
FT - 29/04 30
FT - 29/04 30
H1: 1-1

Chủ nhật - 07/05/2023

FT - 07/05 31

Thứ 7 - 06/05/2023

FT - 06/05 31
H1: 0-0
FT - 06/05 31
FT - 06/05 31
FT - 06/05 31
FT - 06/05 31
H1: 1-0
FT - 06/05 31
FT - 06/05 31
FT - 06/05 31

Chủ nhật - 14/05/2023

FT - 14/05 32
FT - 14/05 32

Thứ 7 - 13/05/2023

FT - 13/05 32
FT - 13/05 32
FT - 13/05 32
FT - 13/05 32
FT - 13/05 32
H1: 1-1
FT - 13/05 32
FT - 13/05 32

Thứ 2 - 22/05/2023

FT - 22/05 33

Chủ nhật - 21/05/2023

FT - 21/05 33
FT - 21/05 33
H1: 1-1

Thứ 7 - 20/05/2023

FT - 20/05 33
FT - 20/05 33
FT - 20/05 33
FT - 20/05 33
FT - 20/05 33
H1: 0-0
FT - 20/05 33

Thứ 7 - 27/05/2023

FT - 27/05 34
FT - 27/05 34
FT - 27/05 34
FT - 27/05 34
FT - 27/05 34
FT - 27/05 34
FT - 27/05 34
FT - 27/05 34
H1: 0-2
FT - 27/05 34

Anh em là một fan hâm mộ bóng đá Đức thì Bundesliga chính là giải đấu mà anh em không thể bỏ qua. Đây là giải đấu rất được nhiều người quan tâm khi đến mùa giải. Vậy để xem được kết quả bóng đá Đức thì xem ở đâu? dudoan.org là nơi anh em có thể đặt niềm tin và theo dõi tin tức bóng đá mỗi ngày. Trước khi xem kết quả bóng đá Đức, các bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin thú vị về Bundesliga nhé.

Giải Bundesliga là gì?

Update kết quả bóng đá Đức nhanh chóng, chính xác

Update kết quả bóng đá Đức nhanh chóng, chính xác

Trên thế giới có rất nhiều giải bóng đá cấp quốc gia, nhưng Bundesliga là giải thi đấu VĐQG Đức được nhiều người hâm mộ theo dõi nhất hành tinh. Trong lịch sử bóng đá đã chứng kiến sự ra đời của giải Bundesliga, khi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1903. Tuy nhiên, có thời gian giải đấu phải tạm ngưng do chiến tranh tại Đức vào thế chiến thứ 2.

Sức hút của Bundesliga không bao giờ giảm nhiệt và nó ngày càng lan rộng ra toàn thế giới. Mỗi trận đấu khi diễn ra trực tiếp lên đến hơn 45.000 người hâm mộ xem vào mùa giải 2011-2012. Đây cũng là giải có số lượng người xem trên khán đài đông nhất hành tinh. Không thể phủ nhận sức hút của giải Bundesliga, khi có tới 34 vòng đấu theo vòng tròn và cùng loại nhau cho đến lúc tìm được nhà vô địch. Nếu bạn theo dõi Bundesliga thì luôn biết chiếc đĩa bạc là phần thưởng danh giá nhất cho đội vô địch.

Những điều thú vị tại giải bóng đá Bundesliga mà bạn không nên bỏ lỡ

Kết quả bóng đá Đức cập nhật hàng ngày

Kết quả bóng đá Đức cập nhật hàng ngày

Bundesliga là nơi quy tụ nhiều anh tài trên khắp nước Đức và thu hút nhiều câu lạc bộ tham gia. Chính vì thế, người hâm mộ luôn luôn đặt sự quan tâm đặc biệt cho giải thi đấu này. Họ có thể giành hàng giờ hay hàng ngày chỉ để theo dõi cầu thủ mà mình yêu mến.

Bất kỳ trận đấu nào diễn ra cũng đem đến nhiều điều thú vị và ghi lại dấu ấn lịch sử. Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn thường hay nhắc lại với niềm tự hào dành cho đội bóng đó. Dưới đây là những điều thú vị mà các bạn có thể bắt gặp tại Bundesliga:

Khán giả có thể uống bia trên khán đài

Một điểm khá thú vị và hấp dẫn bất kỳ người hâm mộ nào, đó là họ có thể cùng bạn bè tự do uống bia trên khán đài và thưởng thức các màn trình diễn đỉnh cao trên sân cỏ. Điều bất ngờ hơn bao giờ hết, dù có uống bia nhưng chưa bao giờ xảy ra cãi vã hay ẩu đả.

Không có người điều hành nào là người nước ngoài

Bundesliga là một giải khá đặc biệt khi không có bất kỳ người nước ngoài nào sở hữu một đội bóng. Bởi ban tổ chức đã đưa ra điều kiện này. Chính vì vậy, các đội bóng tại Đức đều thuộc sự điều hành của HLV trong nước.

Giá vé tại giải Bundesliga khá rẻ

Có thể nói, để thỏa mãn người hâm mộ có thể xem 1 trận bóng đá với giá phù hợp. Ban tổ chức đã định một mức giá vé mà bất kỳ ai cũng có thể ngồi vào hàng ghế trên khán đài. So với giá vé của giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, thì vé tại Bundesliga rẻ hơn nhiều. Chính vì vậy, người có thu nhập thấp tại Đức vẫn có thể mua được vé.

Xem kết quả bóng đá Đức (Bundesliga) tại Dudoan.org

Xem kết quả bóng đá Đức (Bundesliga) tại Dudoan.org

Xem kết quả bóng đá Đức tại dudoan.org

Từ những thông tin hữu ích trên đây, có thể thấy rằng Bundesliga là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất mà bạn không nên bỏ lỡ bất kỳ trận nào. Tại dudoan.org luôn cập nhật những kết quả các trận bóng đá Bundesliga nhanh và chính xác nhất. Nhờ vậy, các bạn có thể theo dõi đội bóng mà mình yêu thích hằng ngày.

Hy vọng bạn sẽ có những giây phút thăng hoa cùng đội bóng mình yêu thích và hòa mình vào từng trận đấu đỉnh cao của giải Vô địch quốc gia Đức.